ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Kết bạn Hulaa  

1.1. Nghiêm cấm đăng tải các thông tin, bình luận thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Các thông tin có chứa nội dung chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; chia rẽ chính trị, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b. Đăng tải và bình luận có chứa nội dung tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

c. Đăng tải và bình luận có nội dung mạo nhận, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm uy tín hoặc xâm hại quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác dưới bất cứ phương diện nào.

d. Đăng tải và bình luận chứa nội dung kích động bạo lực, phân biệt đối xử, kích động thù địch, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

e. Đăng tải và bình luận chứa nội dung vi phạm điều cấm khác của pháp luật.

1.2. Nghiêm cấm thực hiện các hành vi:

a. Mạo nhận người khác để thu thập thông tin hoặc tự ý truy cập vào tài khoản của người dùng khác trên mạng xã hội Kết bạn Hulaa mà chưa được sự đồng ý của người đó (trừ trường hợp cơ quan nhà nước thu thập hoặc truy cập vào tài khoản bạn để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm);

b. Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các nội dung mà mình đăng trên Website;

c. Làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến vô hiệu hóa các chương trình bảo mật, bảo vệ của Kết bạn Hulaa hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và không tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của Kết bạn Hulaa;

d. Quảng bá sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư hàng loạt, thư dây chuyền, chào mời cơ hội đầu tư….. trên mạng xã hội Kết bạn Hulaa mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi;

e. Quấy rối các thành viên khác trên mạng xã hội Kết bạn Hulaa bằng bất cứ hình thức nào;

2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng xã hội Kết bạn Hulaa

2.1. Quyền của người sử dụng

a. Được thiết lập trang cá nhân để sử dụng dịch vụ mạng xã hội Kết bạn Hulaa trên website http://ketbanhulaa.vn;

b. Được tự quản lý các thông tin cá nhân, quyết định việc có chia sẻ chúng cho người khác hay không thông qua các tiện ích thiết lập trang cá nhân của Kết bạn Hulaa;

c. Được sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân trên http://ketbanhulaa.vn trong suốt quá trình sử dụng;

d. Được hưởng các chính sách đối với người dùng hoặc tham gia tất cả các chương trình khuyến mại do dịch vụ Kết bạn Hulaa tổ chức theo thể lệ và điều kiện được công bố trong mỗi chương trình;

e. Gửi thông báo và yêu cầu ban quản trị mạng xã hội Kết bạn Hulaa xử lý các hành vi vi phạm trên website http://ketbanhulaa.vn khi có chứng cứ hợp lệ.

2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng

            Ngoài nghĩa vụ không được đăng tải bình luận chứa nội dung cấm tại Điều 1 của mục này, khi tham gia mạng xã hội Kết bạn Hulaa, bạn cần lưu ý thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

 1. Cung cấp đầy đủ và không gian dối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm với các thông tin đó. Bao gồm:
 1. Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà Kết bạn Hulaa đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình;
 2. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như các bình luận mà bản thân lưu trữ, cung cấp, đăng tải trên http://ketbanhulaa.vn, bao gồm nhưng không giới hạn về việc các nội dung thông tin, bình luận đó của bạn không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào;
 3. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội Kết bạn Hulaa và các quy định chung của pháp luật, không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của Kết bạn Hulaa.

3. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội Kết bạn Hulaa

Là nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi có các quyền và nghĩa vụ sau đây để đảm bảo mạng xã hội Kết bạn Hulaa hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cũng như đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của bạn.

 1. Chỉ tiến hành thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích của Điều 8 và Điều 9 của Thỏa thuận này. Đảm bảo rằng việc thu thập thông tin sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền riêng tư của bạn. Bạn hoàn toàn được chủ động trong việc quyết định có chia sẻ các thông tin ấy ra bên ngoài hay không. Chúng tôi có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ cần thiết để bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp lên mạng xã hội Kết bạn Hulaa. Trừ trường hợp được sự cho phép của bạn hoặc nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ một bên thứ ba nào;
 2. Kết bạn Hulaa luôn đảm bảo rằng bạn có quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho người khác. Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý rằng, việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những người bạn không quen biết trên mạng xã hội hoàn toàn có thể đưa bạn đến các nguy cơ về việc thông tin có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của Kết bạn Hulaa. Bạn cần chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin;
 3. Chúng tôi có cơ chế kiểm soát các nội dung mà bạn sẽ đăng lên trước khi nội dung được hiển thị trên mạng xã hội Kết bạn Hulaa bằng việc thiết lập một bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm về nội dung của mạng xã hội. Các nhân viên của chúng tôi sẽ có nhiệm vụ kiểm tra trước tính hợp pháp của các nội dung mà bạn sẽ đăng lên trước khi cho hiển thị trên website. Trong trường hợp các nội dung mà bạn đưa lên chứa các từ ngữ xấu, trái với quy định của pháp luật và/hoặc quy định của dịch vụ, nhân viên của chúng tôi sẽ không cho phép hiển thị các nội dung đó trên trang và cảnh báo bạn về nguy cơ bị áp dụng các hình thức chế tài như tạm khóa tài khoản, khóa tài khoản vĩnh viễn nếu bạn vẫn tiếp tục tái phạm việc đưa các nội dung xấu lên trang. Trong trường hợp nhân viên của chúng tôi không thể kiểm soát hết các nội dung mà bạn đưa lên trang, sau khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hạ, xóa các nội dung bị cho là vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành ẩn hoặc xóa nội dung vi phạm và thông báo với bạn về tình trạng cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó;
 4. Đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thông báo vi phạm của bạn trong thời gian ngắn nhất theo cơ chế được cụ thể hóa tại Điều 4 của Mục này.
 5. Có quyền yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân như tại điểm a, Điều 2.2 của Thỏa thuận này trong quá trình đăng ký thành viên. Nếu bạn cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin này, chúng tôi sẽ từ chối việc đăng ký thành viên của bạn.

4. Thông báo vi phạm

 1. Bất cứ tổ chức, cá nhân nào đều có thể gửi khiếu nại hoặc thông báo với chúng tôi về các hành vi của người dùng khác hoặc các nội dung do người dùng khác đưa lên nếu có chứng cứ cho rằng hành vi hoặc nội dung này vi phạm pháp luật, vi phạm thoả thuận sử dụng của mạng xã hội Kết bạn Hulaa hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính bạn hoặc của tổ chức, cá nhân khác thông qua email support@vano.vn hoặc số điện thoại 024 71060808.
 2. Người thực hiện việc thông báo phải đưa ra được các căn cứ chứng minh hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm về thông báo này.

5. Cơ chế xử lý đối với các trường hợp vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội Kết bạn Hulaa

Tùy vào từng mức độ và số lần vi phạm, dịch vụ Kết bạn Hulaa có những hình thức xử phạt đã được cam kết thực hiện tại Thỏa thuận như sau:

 1. Không cho hiển thị hoặc xóa các bình luận vi phạm khỏi hệ thống: Nếu các bình luận bạn đưa lên vi phạm các điều kiện về thuần phong mỹ tục, bộ phận kiểm duyệt của Kết bạn Hulaa sẽ không cho phép các bình luận này hiện lên mạng xã hội http://ketbanhulaa.vn. Đồng thời gửi thông báo cảnh báo bạn về các chế tài sẽ được áp dụng tiếp theo nếu bạn vẫn cố gắng đăng các nội dung xấu lên trang.
 2. Khóa tài khoản 7 ngày: Chúng tôi sẽ cảnh cáo bạn bằng cách tạm khóa tài khoản của bạn trong vòng 07 ngày nếu hành vi của bạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 1. Khóa vĩnh viễn tài khoản: Nếu bạn vi phạm một trong các điều được liệt kê dưới đây, chúng tôi sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn:
 1. Cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đồng thời với việc xử lý vi phạm bằng các chế tài nêu trên, trong những trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người bị thiệt hại, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin liên quan để giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật.

6. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Kết bạn Hulaa

 1. Bạn hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua http://ketbanhulaa.vn sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác, tức là, cho phép những bạn khác có thể xem các thông tin mà bạn đăng lên hoặc ghi lại các thông tin cá nhân mà bạn để ở chế độ công khai trong mục thông tin cá nhân của mình. Những thông tin không phù hợp với quy định về văn hóa, sở hữu trí tuệ do bạn tạo, truyền, đưa trên http://ketbanhulaa.vn có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba. Thậm chí việc lưu trữ các thông tin này tùy từng trường hợp cũng có thể làm phát sinh các trách nhiệm pháp lý.
 2. Các nội dung thông tin do bạn cung cấp, truyền, đưa trên trang hoàn toàn có thể bị người khác thông báo/cảnh báo tới ban quản trị là vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc hoạt động của mạng xã hội Kết bạn Hulaa hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn cần cân nhắc trước khi cung cấp thông tin cá nhân lên mạng xã hội và quyết định chia sẻ các thông tin này cho những người khác trên http://ketbanhulaa.vn.

7. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Đối với các tranh chấp giữa các thành viên trên mạng xã hội Kết bạn Hulaa, các khiếu nại về chính sách …chúng tôi sẽ áp dụng cơ chế để giải quyết như sau:  

 1. Khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ Kết bạn Hulaa thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 
 2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản mạng xã hội Kết bạn Hulaa này phải được thực hiện trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên http://ketbanhulaa.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản; 
 3. Đối với tranh chấp giữa các thành viên hoặc giữa người sử dụng với chúng tôi, chúng tôi sẽ căn cứ vào các thông tin ghi nhận trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định cuối cùng thuộc về chúng tôi;
 4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

8. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Kết bạn Hulaa

Dịch vụ Kết bạn Hulaa chỉ thu thập các thông tin cá nhân của bạn theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên thật, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và/hoặc địa chỉ hòm thư điện tử của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập thông tin về quá trình sử dụng của bạn như: lịch sử truy cập nhằm phục vụ cho việc truy ngược hành vi của người sử dụng trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi đảm bảo các thông tin được thu thập của bạn được sử dụng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin của bạn chỉ được dùng để:

Thời gian lưu trữ thông tin: 02 năm

Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được bạn đăng ký và/hoặc cập nhật trên website http://ketbanhulaa.vn, không sử dụng các thông tin do bạn đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

            Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

9. Chính sách bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn mạng xã hội Kết bạn Hulaa

10. Các điều khoản khác

10.1. Mối liên hệ với các trang khác

Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. bạn đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó.

10.2. Khước từ đảm bảo

 1. Bạn đảm bảo rằng mình hiểu rõ và đồng ý rằng:

10.3. Loại trừ trách nhiệm